Kasamatsu Shiro #SK35 Natsu no Yo Japanese Woodblock Print

Artist Kasamatsu Shiro (1898 – 1991) Japanese Woodblock Print Name #SK35 Natsu no yo (Summer night). Kasamatsu Shiro – #SK35 Natsu no Yo – Japanese Woodblock Print. Artist Kasamatsu Shiro (1898 – 1991). Japanese Woodblock Print Name #SK35 Natsu no yo (Summer night). Approx Washi Paper Size Height 40.00 cm x Width 27.50 cm (H […]